Web Site Kategorilerin için Faydalı Bilgiler

Kategori, sayfaların gruplandırılarak aynı çatıya bağladığı bir tür üst yapıdır. Örneğin, web sitelerinde sıklıkla rastladığın "Haberler" başlığı bir kategori, "Web sitemiz yenilendi", "Eleman aranıyor" gibi içerikler "Haberler" kategorisine bağlı sayfalardır.

Web Site Kategorilerin için Faydalı Bilgiler

Web sitende bilgilere kolaylıkla erişilebilmesi ve ziyaretçilere fayda sağlamak için oluşturacağın kategorilere ve ilgili kategorilere ekleyeceğin sayfalara dikkat etmelisin. Yer vermeyi planladığın içerikleri temel almalı ve doğru kategoriler oluşturmalısın. İdeal kategorilendirme için gereksiz kategori yapıları kullanmaktan kaçınmalı, birbiriyle yakın ilintili kategorileri tek bir kategori altında toplamalısın.

Örnek olarak bir inşaat firmasını ele alalım. Firmanın Marmara Bölgesi'nde 200 tane projesi olduğunu ve bu projelerin 150'sinin İstanbul'da, 25'inin Bursa'da, 20'sinin İzmit'te ve 5'inin de Tekirdağ'da hayata geçirildiğini varsayalım.

İlk etapta, "Projeler" isimli bir menü oluşturup, ilgili menüye bağlı il bazlı kategori yapısında açılır menüler oluşturmak ve bu kategorilere sayfalar bağlamak ideal çözüm olarak görünebilir. Fakat projelerin büyük kısmının İstanbul merkezli olduğunu, diğer her bir ildeki proje sayısının İstanbul'a kıyasla çok az olduğunu düşünürsek, bu tarz bir yapılanma ziyaretçilerin bilgiye ulaşmak için daha fazla işlem yapmasını gerektirdiği gibi, projeleri inceleyen kişiler açısından firmanın sadece İstanbul'da yetkin hizmet sağladığı düşüncesine sebebiyet vereceği için firma imajını zayıflatacaktır. Bu sebeple, proje sayısının ön plana çıktığı İstanbul için "İstanbul Projeleri", diğer iller için de tek tek kategori oluşturmak yerine "Diğer Projeler" isimli kategorilere yer vermek daha sağlıklı olacaktır.

Son olarak, web site kategori yapılandırmasında sıklıkla yapılan bir hatayı inceleyelim. Web sitelerinin çoğunda "Haberler" ve "Duyurular" başlıklı ayrı ayrı kategorilere yer verildiğine rastlamaktayız. Neredeyse birebir aynı içeriğe ve amaca sahip bu iki başlık için ayrı kategoriler oluşturmak yerine tek bir kategori altında, örneğin; "Haber-Duyuru", sayfalar oluşturmak daha doğrudur.

Sınıflandırılmış bilginin daha fazla fayda sağladığı doğrudur. Fakat, gereksiz sınıflara ayrılmış bilginin fayda eşiğini düşürdüğü de bir gerçektir. Dolayısıyla, web sitende kategori sayısının çok olması hiçbir şey ifade etmez, site içeriğine uygun olarak oluşturulmuş doğru kategoriler her zaman için daha yararlıdır.

15.03.2015
Yorumlar
Yorumlar ile ilgili tüm sorumluluk yorum yazan kişiye/hesaba aittir.
Yorumlar ile ilgili Clouds Web hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir ve istediği yorumu bilgilendirme yapmadan. kaldırma hakkına sahiptir.
Clouds Web Blog'a Dön